Jaarvergadering 2018

Op de vrijdagavond was de jaarvergadering met een beperkt aantal mensen aanwezig. Tot eenieders verbazing was Lynx ook aanwezig om hun ALV te houden. Kortom twee ALV' tegelijkertijd in hetzelfde clubhuis. Beide met beamer en twee clubjes leden. By TCY speelde de toekomst, de afname van het aantal leden en de verlaging van de contributie naar 25 Euro. Na goede discussies waren we om 22:30 klaar