Algemene ledenvergadering

   
Vrijdag 22 Februari 2019, 20:00
Deze herhaling is een uitzondering op het normale herhaalsysteem
     

  

Beste Tennis leden en ouders, (For Engish see further below)

 
Bestuur
Het is al enige tijd geleden sinds de laatste nieuwsbrief. Het goede nieuws is dat een nieuw bestuur TCY wil voortzetten en uitbouwen. A.s. vrijdagavond 08-februari-2019 20:30 komt het nieuwe bestuur bij elkaar in het clubhuis om ideeën voor het komende jaar te bespreken. Wie interesse heeft om hierover mee te denken is welkom.
 
Het beoogd nieuwe bestuur bestaat uit:
 • Ronald Moestakim Voorzitter
 • Kathinka Kuijf         (Geholpen door haar man Stefan Kuijf). Secretaris/Penningmeester.
 • Jan Bloem               Lid
Aanvullend is de algemene ledenvergadering vrijdagavond 21-februari-2019 om 20:00 in het Clubhuis. 
Alle leden ouder dan 15 jaar zijn hier welkom. 
 
Agenda
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag 2018
 • Verslag van de penningmeester
 • Verkiezing bestuursleden.
 • Presentatie plannen bestuur 2019
 • Rondvraag
Tennislessen
Ook dit jaar worden de tennislessen door Innovatennis verzorgd. Wie wil lessen kan zich aanmelden via inschrijven tennisles of via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Contributie
De contributie voor 2019 zal wederom 25 Euro per kalender jaar zijn. 
Graag dit bedrag zelf overmaken op Bankrekening: IBANNL41RABO0134245571 t.n.v Tennis Club Ypenburg Onder vermelding van voornaam achternaam (indien deze naam afwijkt).
 
Toernooien
Ook dit jaar zullen er onderlinge toernooien zijn. Wie interesse heeft een onderling toernooi te organiseren kan zich melden bij het bestuur of door een reply op deze mail. 
 
 
Ester Kos
Marga Snijders
Hans Visser
 
Board
It has been a while since the last newsletter. The good news there is a new council to continue and grow the club.
Coming friday 08-Feb-2019 20:30 they gather at the clubhouse Who wants to participate can join the discussion.
 
The proposed new Bourdmembers are:
 • Ronald Moestafa Chair
 • Kathinka Kuijf (Aided by Stefan Kuijf). Secretary/Treasurer .
 • Jan Bloem (Member)
The annual council meeting will be friday evening 21-februari-2019 at 20:00 in the Club. 
Alll members older than 15 years of age are welcome. 
 
Agenda
 • Incomming letters
 • Year report 2018 (Dutch)
 • Financial report 
 • Election of board members .
 • Presentation  plans 2019
 • Questions.
 
Tennislessons
Also this year tennis lessons will be organized by Innovatennis. Who does want to take lessons can register here Tennis Lessons  of via an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Contribution
The contribution for 2019 will again be 25 Euro per calender year. 
Please pay this amount at Bank Account IBANNL41RABO0134245571 t.n.v Tennis Club Ypenburg 
Reporting the name of the member (if it differs from the account name)
 
Tournaments 
Als this year there will be tournaments. Who has interest to organize can contact the boord or reply to this email.
 
 
Ester Kos
Marga Snijders
Hans Visser
 

Locatie Clubhuis

 

  

Submit to Facebook