Inschrijfformulier lidmaatschap

 

Hierbij meld ik me aan als lid van Tennis Club Ypenburg: 

Regels
- Bij aanmelding als lid verplicht je je om over het lopende verenigingsjaar contributie te betalen. Het tussentijds opzeggen van het lidmaatschap ontslaat je niet van je financiële verplichting.
- Het lidmaatschap van Tennis Club Ypenburg geldt voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk ingediend te worden bij de ledenadministratie. De opzegging dient vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie binnen te zijn.
- Het huidige verenigingsjaar loopt van 1 januari  tot en met 31 december .
- Bij vaststelling van de contributie geldt het geboortejaar als uitgangspunt.
- Voor diegenen die ervoor in aanmerking komen: wij zijn aangesloten bij de ooievaarspas (50% korting op contributie).
- Upload via dit formulier een recente pasfoto. Je ledenpas wordt dan z.s.m. toegezonden.

Contributie : 25 Euro per jaar per lid
 
De contributie kan worden overgemaakt op rekening
NL41RABO0134245571
Tennis Club Ypenburg 
 
Vrijwilligers gezocht
Het draaiend houden van een vereniging vereist veel inzet van voornamelijk vrijwilligers die de vereniging een warm hart toedragen.

Wij zijn op zoek naar volwassen leden of ouders van jeugdleden die het leuk vinden om als vrijwilliger voor TCY actief te zijn op diverse gebieden.